afnamen broeikaseffect

Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is een akkoord tussen 195 landen. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen terugdringt. De 195 landen zijn hier mee akkoord gegaan op de klimaattop in parijs.DE belangrijkste punten die hier gemaakt zijn zijn:

-De aarde mag niet meer dan 2 graden Celcius stijgen kwa de gemiddelde temperatuur. Landen proberen dit zelfs terug te krijgen tot maximaal 2,5 graden Celsius. Wetenschappers zijn het erover eens dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen op aarde ernstig verstoort.

-De partijen zullen zo snel mogelijk hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen landen.

- Er is extra inzet nodig om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en de hoeveelheid broeikasgassen terug te brengen zonder dat dit de voedselproductie in gevaar brengt.

-Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen.

- Voor de klimaatconferentie van 2025 moeten de partijen van de klimaatovereenkomst van Parijs zich samen ten doel stellen elk jaar minstens 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen van armere landen die economisch moeite hebben de klimaatdoelstellingen te halen. Het geld zou vanaf 2020 beschikbaar moeten zijn.

-Het verdrag is bindend en de landen verplichten zich het na te leven.

Wat zelf te doen tegen versterkt broeikaseffect

Een van de vele tips is om je huis te isoleren. Zo blijft de warmte in het huis en hoeft de verwarming niet zo hard te loeien. Dit bespaart weer uitstoot van CO2. Een ander idee is om s'nachts de verwarming laag te zetten dit bespaart negen procent van de uitstoot.ook kan je beter een douche nemen dan in bad gaan. Zo kan je ook beter gaan voor verse producten en minder vlees dit zorgt namelijk weer voor veel energie gebruik. Diepvriesproducten worden namelijk altijd rond de -18 graden Celsius opgeslagen. En die stoffen die daar bij vrij komen zijn juist slecht voor de opwarming van de aarde. En als we met heel de wereld minder vlees eten worden er minder dieren voor de veeteelt gehouden en houden we gewassen over en vervuilen de dieren minder.ook kan je energiebesparende lampen in je huis hangen. En voor kleine afstandjes even de fiets pakken. Zo zijn er nog vele ander mogelijkheden. Waar wachten we nog op?

Wat doet Nederland er zelf aan?

In Nederland gaan we ook zeker last krijgen van de gevolgen van de opwarming van de aarde en dat realiseerd de overheid zich ook. Omdat de zeespiegel waarschijnlijk met 1 meter zal stijgen de komende eeuw moeten de dijken ook versterkt en verhoogd worden. Anders krijgen we weer een watersnoodramp net zoals in 1953.Toen kwam Nederland al met het idee om te gaan vasthouden, bergen en afvoeren. Ze willen het water vooral vasthouden in de uiterwaarden. Ook boeren in Nederland gaan mee in energiebesparingen door zonnepanelen te plaatsen op de boerderijen. De overheid gaat over op duurzame industrie en een duurzame en slimmere landbouw.

Alternatieve fossiele brandstoffen.

Kernenergie

Sommige mensen vinden dat kernenergie ook niet echt duurzaam is, door de radioactieve bijproducten. kernenergie is energie die vrijkomt van botsingen van atomen.de bijproducten zijn wel schadelijk maar veel minder dan fossiele brandstoffen.

Zonne-energie

Zonne-energie wordt steeds meer gebruikt. In Nederland wordt het gebruikt op daken van huizen en sinds kort ook op de daken van boerderijen. Het nadeel aan zonne-energie is dat niet altijd de zon schijnt. Er worden ook hele parken aangelegd zodat daar dan veel zonnepanelen komen.

Windenergie

Windenergie wordt tot nu toe het meeste gebruikt en is de meest schone manier. Een moderne windmolen is in staat om een jaar lang 300 tot 500 jaar huishoudens te voorzien van energie. Het enige wat er wel voor aanwezig moet zijn is wind. Je vindt de meeste windmolens dan ook meestal in de buurt bij het water, omdat daar de meeste wind is. De regering wil windmolens in de Noordzee gaan plaatsen omdat er mensen zijn die vinden dat het hun uitzicht belemmerd. Er komen geen schadelijke stoffen bij vrij bij het opwekken van de energie. Het enige waar CO2 bij uitgestoot wordt is bij de plaatsing van de molens.

Waterkracht

Waterkracht is energie die wordt opgewekt door stromend water. Ookal is Nederland een waterland speelt waterkracht nog geen grote rol. Twintig procent van de energie op aarde wordt gemaakt door middel van waterkracht. In Noorwegen worden bijna alle huishoudens voorzien van waterkracht. Deze energiewinning kan alleen plaatsvinden in gebieden waar hoogteverschillen zijn. Je hebt grootschalige en kleinschalige waterkracht. Grootschalige waterkracht houdt in dat het is door middel van een stuwdam.een nadeel hieraan is wel dat het plaatselijke ecosystemen kunnen aantasten en dat er veel vissen omdat ze niet langs de centrale kunnen. Kleinschalig is dan weer door een soort dynamo in de rivier te plaatsen.

Verbranding van biomassa

De minder bekende duurzame energiebron is de verbranding van biomassa. Dit houdt in het verbranden van biologische producten. Dit lijkt slecht te zijn voor het milieu, omdat warneer je biologische producten verbrand komt er veel CO2 vrij. In de energiecentrales waar ze biomassa’s verbranden zetten ze evenveel nieuwe bomen weer neer, als dat ze gekapt hebben en die halen evenveel CO2 uit de lucht als dat er vrijkomt. Die “nieuwe” bomen worden weer als biomassa gebruikt. Deze energiebron wordt dan ook wel de hernieuwbare bron genoemd. De volgende zijn geschikt als brandstof:

  • houtafval uit de bosbouw
  • plantaardig afval uit de landbouw
  • plantaardig afval uit de landbouwverwerkende industrie
  • speciaal geteelde energie gewassen

Toch discusseren experts over de vraag of het wel echt duurzaam is. Dit komt omdat er veel soorten van energie uit biomassa zijn.

Maak een Gratis Website met JouwWeb