gevolgen opwarming van de aarde

smelten van het ijs

Een van de belangrijkste verschillen is het smelten van het ijs. Dit kan je goed zien in vergelijking met 30 jaar geleden.De gletsjers in de bergen zijn al een stuk kleiner en er verdwijnt ook veel ijs op de noord- en zuidpool.in de komende 100 jaar is het moeilijk te zeggen hoeveel de zeespiegel nog gaat toenemen maar er wordt nog tussen de 30 en 90 centimeter verwacht.Hoe minder ijs er is hoe minder warmte er ook weer weerkaatst.De hoeveelheid zonnen stralen die door een oppervlak worden teruggekaatst noem je het albedo. Als we naar het albedo van cijfers kijken zien we dat verse sneeuw of ijs een albedo heeft van 80 - 95%.Het albedo van smeltende sneeuw is daarentegen maar 40 tot 70 %.Dit zorgt er dan ook voor dat het verder opwarmt en meer ijs gaat smelten.Al het smeltende landijs komt zo in de zee wat grote gevolgen heeft voor in de toekomst. Deze gevolgen zien we nu ook al terug de zeespiegel gaat daardoor namelijk stijgen en dit kan een groot probleem worden voor een land zoals Nederland die beschermd wordt door dijken en duinen. In Nederland ligt dan ook al zo’n 40 % van het land onder de zeespiegel of is al kwetsbaar voor overstromingen van rivieren. Hieronder zie je het waterpeil van Nederland. Op deze afbeelding zie je heel duidelijk dat Nederland voor een groot deel onder water zou komen te staan zonder duinen en dijken. De zeespiegel stijgt al omdat het landijs op de ijskappen smelt. Maar het water wordt ook nog is warmen. En warmer water neemt meer ruimte in. Vele gebieden zullen ook onbewoonbaar worden als de zeespiegel maar blijft stijgen. En er zullen veel planten en dieren in de problemen komen door het zoute water. Een ander gevolg van het opwarmen van de zee is dat er meer overstromingen komen en de neerslag onregelmatig wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige West-Europese landen zoals: Nederland, Engeland, België en Polen. De toename van neerslag komt namelijk door het warmer worden. Een warmere atmosfeer bevat meer vocht. Een warmere temperatuur zorgt dan ook meer neerslag. wetenschappers verwachten ongeveer zo’n drie procent meer neerslag per graad warmer. Omdat de neerslag onregelmatig en meer is veroorzaakt dit meer overstromingen omdat de rivieren dit niet gewend zijn om zoveel water naar de zee te voeren. Ook zorgt de opwarming van het zeewater voor meer verdamping. Dit leidt niet alleen tot meer vocht maar ook tot meer energie in de lucht. Dit kan het gevolg zijn tot heftige orkanen. Maar klimaatonderzoekers liggen hier al jarenlang mee in discussie. Het is tot heden namelijk nog niet zeker vast gelegd. Dit komt omdat je om iets vast te leggen cijfers nodig hebt over een lange periode. En deze cijfer konden voor de jaren 70 niet precies worden vastgesteld omdat alles toen nog gemeten werd met scheeps- waarnemingen. En op die manier konden er heel veel orkanen over het hoofd zijn gezien. Toch ondanks het nog niet 100% duidelijk is of de opwarming ermee te maken heeft denken mensen tocht dat de meerdere orkanen er vandaan komen. Het National Climate Assessment van de Amerikaanse regering gaat er ook vanuit dat er meer orkanen gaan komen. Zij verwachten zo’n stijging van 75%.

indirecte gevolgen volksgezondheid

Ook de volksgezondheid loopt gevaar door het opwarmen van de aarde. Ouderen mensen bijvoorbeeld kunnen slecht tegen de warmte. Als we gaan kijken naar schatting in Europa dan sterven er al tienduizenden mensen alleen al aan uitdroging. vooral in arme landen hebben ze problemen met uitdroging. zij hebben het geld niet om water uit andere gebieden te halen. Doordat het warmer wordt verspreiden ziektes zich ook sneller bijvoorbeeld malaria. Deze ziekte kan dan in gebieden komen waar het eerder nooit is geweest. Omdat de winters minder koud worden sterven er s winters minder beesten. Dit houdt ook in dat teken, muggen enzovoort niet meer in de winter omkomen. Als deze beesten het overleven krijg je een overvloed aan beestjes wat gaat leiden tot meer ziektes. De ziekte van lyme (ziekte die je kan krijgen van een teek) is zich al langzamerhand aan het verspreiden in Centraal- Europa. Door dat de beestjes toenemen komt er ook een groter risico met de kwaliteit van eten en water. Veel wordt opgelopen doordat mensen in aanraking komen met besmet drinkwater. bacteriën en algen krijgen door de warmte namelijk meer kans om zich te ontwikkelen. ook zal er een toename komen van mensen met ademhalingsmoeilijkheden omdat de lucht meer afvalstoffen bevat en er meer vocht in de lucht hangt door de warmte. Dit leidt uit onderzoek naar meer dan 20.000 vroegtijdige sterfgevallen. Zo zullen er nog vele ziektes en problemen van blindheid ontstaan als het verder opwarmt. Hier zie je een uitspraak die uit een rapport is gekomen over al deze gevolgen. “De opwarming van de aarde is al realiteit in onze wachtkamers en operatiezalen. Het wordt een groot probleem voor ons gezondheidssysteem in de komende tien jaar.” toch zullen niet overal dezelfde effecten zijn dat ligt ook aan de welzijn van een gebied.

directe gevolgen

Een ander gevolg op de gezondheid van de mens komt door gedwongen migratie. Mensen worden verplicht te verhuizen omdat door de opwarming van de aarde sommige gebieden niet meer leefbaar worden. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er te weinig water of voedsel op dat gebied is of dat er te veel dreiging is met overstromingen. Dit kan voor meer stress zorgen bij mensen en kan leiden tot burn-outs en depressies. Hittegolven zijn een voorbeeld van directe gevolgen. Door een hittegolf heb je kans dan de zwakke of zieke groepen in onze samenleving een zonnesteek of met uitdroging in aanmerking komen. Een zonnesteek wordt namelijk veroorzaakt door een te grote of te langen blootstelling aan warmte of de zon. Bijna iedereen heeft er wel is wat van meegekregen dat je ligt te zonnen ergens of dat je lekker een wandeling buiten maakt op een warme dag en dat je dan misselijk en duizelig wordt. Dat komt dus door de warmte. Als je te lang in de warmte loopt kan je lichaam je temperatuur niet meer in bedwang houden. Dit heeft vele mensen met hart- en vaatziekten en/of longziekten al het leven gekost. Veel ouderen mensen en baby’s hebben ook te maken gehad met uitdroging omdat je met hele erge warmte veel zweet. Het vocht wat je hierbij verliest moet ook allemaal weer aangevuld worden. Als je niet genomen vocht in je lichaam hebt dan kan je hoofdpijn of lage bloeddruk krijgen. Als gevolg van een lage bloeddruk kan je dan weer flauwvallen. Uitdroging is dan wel minder gevaarlijk dan een zonnesteek maar toch kunnen er mensen door om het leven komen.

gevolgen economie

De opwarming heeft volgens wetenschappers ook grote gevolgen op de economie. Omdat landen oplossingen moeten gaan zoeken tegen de effecten van de opwarming van de aarde zal hier veel geld in omgaan. zoals het versterken van dijken of het zorgen voor watervoorzieningen. Dit leidt dan weer tot grote staatsschulden. Ook door heftige stormen kunnen er spullen zoals elektriciteitscentrales kapotgaan. Al deze kosten wil de overheid dan weer zien te vergoeden dat houdt dus in dat de belastingen omhooggaan. Als gevolg dat mensen meer belasting moeten gaan betalen gaan ze minder consumeren. Minder mensen die consumeren betekent dat bedrijven stoppen met investeren en gaan bezuinigen waardoor je in een crisis kan gaan komen. En dit kan dan een hele economie om zeep helpen alleen maar omdat de mens de aarde helpt opwarmen.

opwarming tot gevolg van droogte

In Nederland zullen we niet zo’n last hebben van de droogte wij vinden het juist fijn omdat we er makkelijker gewassen door kunnen verbouwen maar dat is niet overal het geval. Sommige planten kunnen juist niet groeien omdat de aarde daar is opgedroogd. De kans op mislukte oogsten neemt zwaar toe. dit leidt tot grote hongersnood in arme landen. De droogte zorgt ook voor vele bosbranden. landen zoals portugal en spanje hebben heel erg last van de bosbranden. Onderzoekers verwachten dat in de toekomst de bosbranden met twee tot drie keer zoveel gaat toenemen. bossen en veengebieden bij het noordelijk halfrond worden sneller getroffen omdat het daar zo droog is. vooral de veengebieden en toendra zijn gevaarlijk met de opwarming. Volgens wetenschappers is het hier alleen nog maar wachten tot het begint met branden. En als het begint met branden dan bevatten ze zoveel koolstof dat de temperatuur zo erg zou gaan stijgen dat het grootste deel van de aarde onbewoonbaar zou worden. In 2006 werd het bekend gemaakt dat het een soort circle was dat als er grote gebieden afbranden de rest vanzelf mee gaan door de koolstof die erbij vrijkomt. Johann Goldammer noemde het dan ook al een “koolstofbom” die hier en daar al was aangestoken. volgens een onderzoek die later dat jaar vrijkwam gaan er nog grote getallen bosbranden plaatsvinden tussen de jaren 2070 en 2090 door middel van toename van bliksem. Voorbeeld hiervan is een bosbrand rond de anaktuvukrivier in Alaska. Omdat de temperatuur daar ook stevig is gestegen komt daar ook steeds meer onweer. Deze brand alleen al bracht zo’n twee miljoen ton koolstofdioxide de atmosfeer in. Dat is bijna de helft van de uitstoot van landen zoals Nepal.De brand zelf was ook niet te blussen hij ging pas uit toen het ging sneeuwen. In Texas hebben branden in 2012 alleen al 3,7 miljard euro schade aangebracht.

opwarming Permafrost

Doordat de permafrost aan het smelten is komen er besmette dode lichamen weer terug aan het oppervlak. Het gaat hier om de uitbraak van Antrax in Siberië.Deze ziekte (ook bekend als pokken) was eeuwenlang een levensbedreigende en zeer besmettelijke ziekte. In de jaren 70 werden de pokken uitgeroeid. Deze ziekte was gekenmerkt aan hoge koorts, blaasjes op de huid, braken en pijn in de spieren en gewrichten. Nu liggen er al mensen in het ziekenhuis met een variant van deze verschrikkelijke ziekte die al vele mensen het leven heeft gekost. Er zijn al lijken terug opgegraven met het verschrikkelijke virus en volgens onderzoek zijn deze mensen nog steeds besmettelijk. hieronder zie je wat de ziekte met je doet.

inzakking van de bodem

Door het dooien van de permanent bevroren grond ontstaan er steeds meer grote gaten in de landschappen. Dit leidt ook weer tot het inzakken van huizen en wegen en andere gebieden. onderzoekers die elk jaar terugkeren om te kijken hoe snel de permafrost smelt geven zeggen 'De bodem zakt hier als een plumpudding in elkaar' de gaten in de grond noemen ze thaw slums. De gaten zijn meer dan 40 voetbalvelden groot en heel erg diep. De gaten zijn ontstaan meestal op plekken waar eerst bergen en heuvels hebben gelegen. De aarde in de gaten wordt meestal moder als je erin terecht komt is het net drijfzand. Er komen dan ook best vaak rendieren in om die erin zijn gevallen.

De gevolgen van de opwarming voor de dieren.

Als de aarde zo blijft opwarmen zijn 16 procent van alle diersoorten ernstig in gevaar. In zijn volgens onderzoeken al heel veel diersoorten uitgestorven terwijl de mens er niet vanaf weet. omdat sommige plekken te droog of te warm worden in een snelle periode kunnen sommige soorten zich niet op tijd aanpassen. Er is dan bijvoorbeeld niet genoeg leefgebied meer of te weinig eten voor de dieren. koraalrif gaat eraan door dat de zeeën warmen worden en ziektes voor het koraalrif tot gevolg hebben. Het koraalrif is dan weer een huis voor vele soorten vissen. Maar er zijn veel meer dieren die op uitsterven staan op het moment zoals de haaien, tijgers, panda’s, olifanten, apen en de ijsberen. wetenschappers zijn tot conclusie gekomen dat er elke dag tussen de 3 en 130 diersoorten uitsterven. een goed voorbeeld van dreiging tot uitsterven zijn de ijsberen. het jachtseizoen voor de ijsberen wordt korter omdat de zomers langer worden. Ijsberen leven dan in de zomer op hun vetreserves maar omdat ze die langer moeten gebruiken kan dit op de gezondheid van het beest werken. In totaal leven er nog 22.000 ijsberen op aarde waarvan de meeste op canadees grondgebied leeft. Ijsberen zijn voor hun voedsel afhankelijk van pakijs en door de opwarming van de aarde is er rond 2050 nog maar 60% over. Ze gebruiken de winter niet alleen om voedsel te vinden ook wordt het gebruikt om een partner te vinden en nageslacht te produceren. Wetenschappers denken dan ook dat ijsberen deze eeuw nog uitsterven.

uitsterven van reptielen.

Bij mensen wordt het geslacht bepaald door de samenstelling van chromosomen maar zo werkt dat niet bij reptielen. Bij reptielen wordt het geslacht bij sommige reptielen bepaald door de temperatuur van het nest. Een koud nest zorgt zo bijvoorbeeld voor mannetjes schildpadden en een warm nest voor vrouwtjes. Bij krokodillen is het juist bij gematigde temperatuur dat er mannetjes ontstaan. Door de opwarming van de aarde worden de nesten warmer en zo ontstaan er juist meer vrouwtjes en zo kunnen ze zich minder goed voortplanten omdat er een te kort ontstaat aan mannetjes.