Oorzaken versterkt broeikaseffect

Fossiele brandstoffen

De ergste uitstoot van CO2 doen wij door grote aantallen aan fossiele brandstof te verbranden. Fossiele brandstoffen zijn koolstofverbindingen die ontstaan zijn uit allemaal dode diertjes en resten van planten. De bekendste fossiele brandstoffen zijn: aardolie, aardgas, steenkool, turf en bruinkool. Omdat wij veel meer zijn gaan doen met deze stoffen kunnen we niet meer zonder. De economie is er beter door geworden want we kunnen sneller producten gaan produceren maar de uitstoot van CO2 is er erg mee gestegen. Uit vele onderzoeken is er zelfs gebleken dat door deze economie er 80% meer CO2-uitstoot is gekomen. Als we hier niets aan gaan doen kan het de komende jaren nog dramatische gaan toenemen. Tot 2030 kan het zelfs nog met 110% toenemen. Jammer genoeg lijkt het op het moment erop dat we het gebruik ervan ook niet zo snel af kunnen gaan nemen omdat we de stoffen nodig hebben om de economie in stand te houden. Als we alle brandstof die we nog hebben zouden gaan verbranden is er zelfs geen leven meer mogelijk. We vervuilen dan te veel.

Ontbossing & bodemuitputting en –erosie.

Een andere grote oorzaak is de ontbossing. Elke 2 seconden gaat er een bos zo groot als een voetbalveld eraan. De mens doet dit omdat wij veel vraag hebben naar hout voor de bouw, meubels en papier, maar ook zodat we ruimte krijgen voor landbouw en het laten grazen van dieren voor productie. Het ipcc heeft berekend dat ongeveer 12% van de CO2-uitstoot komt door ontbossing. Normaal gesproken nemen bomen CO2 juist op dat project heet fotosynthese. Dit houdt in dat planten door middel van zonlicht de vuile stoffen in de lucht water en koolstofdioxide weer omzetten in koolhydraten en zuurstof. Hoe meer bossen hoe minder koolstofdioxide in de atmosfeer verdwijnt. Door het kappen van de bomen wordt het niet meer omgezet en er komt ook veel CO2 vrij bij het kappen van de bomen. Doordat er ruimte gemaakt werd voor landbouwgrond is er ook veel erosie door ontstaan. Bodemerosie is het aantasten van de bovenste laag van de vruchtbare grond.dit wordt vaak veroorzaakt door de mens met ontbossing en verzilting. Door erosie komen diepere lagen grond vrij te liggen. Hier worden nieuwe planten op geteeld die laten een deel van hun koolstof achter in de grond. Dus op plekken waar eerst minder koolstof in de grond zat komt nu steeds meer te zitten. Door erosie spoelt die aarde weg tot aan valleien. Onderzoekers dachten eerst dat de koolstof daar goed opgeborgen lag maar dat blijkt niet het geval. Van de koolstof die nu in de grond ligt zal ongeveer de helft binnen 500 jaar in de atmosfeer verdwijnen. De koolstof zal dan de bodem verlaten via poriën, maar dit heeft alsnog veel minder effect op de opwarming van de aarde dan de invloed van fossiele brandstof.

Permafrost

Op sommige plekken in de wereld kom je permafrost tegen. Permafrost is bevroren grond met veel oude plantenresten erin. Doordat we de opwarming van de aarde versterken gaat de grond ontdooien. De permafrost in vooral de noordelijke gebieden zoals: Siberië, Canada en Scandinavië ontdooien dan als de diepere lagen van de permafrost ontdooien gaan de plantenresten rotten. Als de plantenresten rotten komen daar weer heel veel broeikasgassen bij vrij zoals CO2 en methaan. Door dit rottingsproces verwarmt de wereld nog sneller en dan gaat het ontdooien ook weer sneller.dit proces is een onomkeerbaar proces.uit onderzoek is ook gebleken dat de permafrost veel sneller smelt dan verwacht. Er is al 20 % meer ontdooi dan ze hadden gedacht. Bij elke graad opwarming dreigt er een gebied groter dan India te smelten namelijk 4 miljoen vierkante kilometer. 

Overbevolking

Doordat de wereldbevolking toeneemt is er meer plek voor de mensen nodig. Er moeten dus meer huizen komen en de mens gaat niet altijd zo bewust met spullen om wij vervuilen de aarde. We laten afval op straat liggen en dat belandt in zeeën en oceanen. Als er meer mensen bij komen hebben we ook meer spullen en voedsel nodig. Maar doordat de zeeën zijn vervuild komen vissen in aanraking daarmee en zo kunnen er afvalstoffen in het eten van de mens terecht komen. Door al dit vuil op te ruimen komen er weer heel veel afvalstoffen vrij die ervoor zorgen dat we nog meer warmte vasthouden. En de hoe meer mensen hoe meer brandstoffen we gaan gebruiken.

Vervoer

CE delft heeft uitgezocht hoe erg de Nederlandse vervuiling door middel van vervoer nou eigenlijk is. Volgens dit onderzoek was de CO2-uitstoot al 2 keer zo groot als verwacht. Dit komt omdat er vaak geen rekening wordt gehouden met de lucht- en zeevaart. Ze veroorzaken al bijna een tiende van de Nederlandse uitstoot. In Nederland ziet het er dan ook naar uit dat de vervuiling door vervoer alleen maar toe gaat nemen. Er komen steeds meer mensen bij en de economie loopt goed dus mensen komen sneller een auto. Omdat er meer auto’s de weg op gaan komt er sowieso al meer CO2 in de lucht maar er komen ook langere files. De files zorgen ervoor dat de overheid meer geld gaat stoppen in nieuwe wegen. Nieuwe aanleg van wegen veroorzaakt ook weer meer broeikasgassen. De nieuwe personenauto's in Nederland stoten toch steeds minder CO2 uit maar eigenlijk moeten we overstappen naar elektrische auto’s. Zie hieronder bron van uitstoot auto’s.

Bicarbonaten

Wij hebben op onze planeet nog steeds veel vulkanen. Die zorgen voor een constante temperatuur. Alleen deze zijn niet de enige die broeikasgassen uitstoten. Duizende jaren geleden zijn er ook veel broeikasgassen opgeslagen in gesteenten. De broeikasgassen die opgeslagen zijn in gesteentes noem je bicarbonaten. Doordat er erosie ontstaat door zure regen komen deze gassen weer in de lucht terecht. Zure regen wordt veroorzaakt door de uitlaatgassen van vervoermiddelen met verbrandingsmotor. Zure regen ontstaat wanneer de uitlaatgassen zoals ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS) oplossen in regenwolken. Deze stoffen kunnen ook van stookolie, mazout en benzine afkomstig zijn. Ook de veeteelt is een belangrijke hierin. Volgens onderzoekers is zure regen niet de beste naam ervoor je kan het beter zure neerslag of zuurdepositie noemen. Het komt namelijk ook in droge vorm voor. Hoe zuur is dit dan zal je je dan afvragen. Dat wordt gemeten met PH-waardes. De pH-waarde is een negatieve logaritmische waarde. Dit wil zeggen dat als de de zuurgraad stijgt met 10 keer zo veel, daalt de pH-waarde met 1. In nederlands is het zo’n gemiddeld 20 keer zo zuur als natuurlijke regen. Alles wat onder een pH-waarde van 7 zit is betekent dat het zuur is. Hieronder zie je een lijst zodat je een beetje kan inschatten hoe zuur zuur regenwater is.

pH 7: zuiver water (neutraal)

pH 6: natuurlijke regen

pH 5: licht zure regen

pH 4: zeer zure regen, tomatensap

pH 3: azijn

pH 2: citroensap

pH 1: maagzuur